Häuser freie Planung

Einfamilienhaus FP 185

 • Zeltdach 23°
 • Erdgeschoss 97,71 m²
 • Obergeschoss 87,37 m²
 • Gesamtwohnfläche 185,08 m²

Einfamilienhaus

 • Satteldach 42°
 • Erdgeschoss 85,97 m²
 • Dachgeschoss 67,75 m²
 • Gesamtwohnfläche 153,72 m²

Einfamilienhaus FP 154

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 82,08 m²
 • Dachgeschoss 66,21 m²
 • Gesamtwohnfläche 153,82 m²

Einfamilienhaus FP 218

 • Walmdach 25°
 • Erdgeschoss 154,47 m²
 • Dachgeschoss 63,41 m²
 • Gesamtwohnfläche 217,88 m²

Einfamilienhaus FP 178

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 92,10 m²
 • Dachgeschoss 85,87 m²
 • Gesamtwohnfläche 177,96 m²

Einfamilienhaus FP 166

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 88,74 m²
 • Dachgeschoss 77,68 m²
 • Gesamtwohnfläche 166,42 m²

Einfamilienhaus FP 209

 • Satteldach 25°
 • Erdgeschoss 118,99 m²
 • Dachgeschoss 89,83 m²
 • Gesamtwohnfläche 208,82 m²

Einfamilienhaus FP 235

 • Satteldach 38°
 • Erdgeschoss 90,96 m²
 • Obergeschoss 87,90 m²
 • Dachgeschoss 56,02 m²
 • Gesamtwohnfläche 234,87 m²

Einfamilienhaus FP 151

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 80,06 m²
 • Dachgeschoss 71,37 m²
 • Gesamtwohnfläche 151,43 m²

Einfamilienhaus FP 202

 • Satteldach 40°
 • Erdgeschoss 111,44 m²
 • Dachgeschoss 90,57 m²
 • Gesamtwohnfläche 202,01 m²

Einfamilienhaus FP 137

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 72.25 m²
 • Dachgeschoss 64,74 m²
 • Gesamtwohnfläche 136,99 m²

Einfamilienhaus FP 142

 • Satteldach 42°
 • Erdgeschoss 76,04 m²
 • Dachgeschoss 66,21 m²
 • Gesamtwohnfläche 142,25 m²

Einfamilienhaus FP 159

 • Satteldach 48°
 • Erdgeschoss 85,30 m²
 • Dachgeschoss 73,52 m²
 • Gesamtwohnfläche 158,82 m²

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus FP 191

 • Satteldach 25°
 • Erdgeschoss 97,99 m²
 • Obergeschoss 93,14 m²
 • Gesamtwohnfläche 191,13 m²

Einfamilienhaus FP 160

 • Satteldach 40°
 • Erdgeschoss 86,52 m²
 • Dachgeschoss 73,96 m²
 • Gesamtwohnfläche 160,48 m²

Einfamilienhaus FP 152

 • Satteldach 38°
 • Erdgeschoss 82,08 m²
 • Dachgeschoss 69,72 m²
 • Gesamtwohnfläche 151,79 m²

Einfamilienhaus FP 137

 • Satteldach 42°
 • Erdgeschoss 75,17 m²
 • Dachgeschoss 62,06 m²
 • Gesamtwohnfläche 137,24 m²

Einfamilienhaus FP 175

 • Satteldach 25°
 • Erdgeschoss 94,27 m²
 • Obergeschoss 81,05 m²
 • Gesamtwohnfläche 175,32 m²

Einfamilienhaus FP 171

 • Satteldach 35°
 • Erdgeschoss 94,45 m²
 • Dachgeschoss 76,48 m²
 • Gesamtwohnfläche 170,94 m²

Einfamilienhaus FP 157

 • Satteldach 45°
 • Erdgeschoss 88,65 m²
 • Dachgeschoss 68,28 m²
 • Gesamtwohnfläche 156,93 m²

Einfamilienhaus FP 175-2

 • Satteldach 25°
 • Erdgeschoss 84,60 m²
 • Obergeschoss 90,64 m²
 • Gesamtwohnfläche 175,24 m²

Zweifamilienhaus FP 250

 • Walmdach 38°
 • Erdgeschoss: Hauptwohnung 145,99 m²/ Nebenwohnung: 59,81 m²
 • Dachgeschoss 104,44 m²
 • Gesamtwohnfläche Hauptwohnung: 250,43 m²

Einfamilienhaus FP 164

 • Satteldach 42°
 • Erdgeschoss 88,83 m²
 • Dachgeschoss 74,96 m²
 • Gesamtwohnfläche 163,79 m²

Einfamilienhaus FP 156

 • Satteldach 30°
 • Erdgeschoss 83,79 m²
 • Dachgeschoss 71,94 m²
 • Gesamtwohnfläche 155,73 m²

Einfamilienhaus FP 246

 • Satteldach 25°
 • Erdgeschoss 148,49 m²
 • Dachgeschoss 97,82 m²
 • Gesamtwohnfläche 246,32 m²

Einfamilienhaus FP 115

 • Satteldach 42°
 • Erdgeschoss 60,21 m²
 • Obergeschoss 55,15 m²
 • Gesamtwohnfläche 115,35 m²

Einfamilienhaus FP 210

 • Zeltdach 25°
 • Erdgeschoss 102,14 m²
 • Obergeschoss 108,26 m²
 • Gesamtwohnfläche 210,40 m²

Zweifamilienhaus FP 160-2

 • Satteldach 41°
 • Wohnung 1 im Erdgeschoss 57,86 m²
 • Wohnung 2 im Obergeschoss 60,37 m²
 • Wohnung 2 im Dachgeschoss 41,53 m²
 • Gesamtwohnfläche Wohnung 2 =101,91 m²

Zweifamilienhaus FP 172

 • Satteldach 40°
 • Wohnung 1 im Erdgeschoss 94,55 m²
 • Wohnung 2 im Dachgeschoss 77,71 m²
 • Gesamtwohnfläche des Hauses 172,25 m²  , Nebenflächen  23,38m²

Einfamilienhaus mit kleiner Nebenwohnung FP 158

 • Satteldach 42°
 • Wohnfläche im Erdgeschoss 107,955 m²
 • Wohnfläche im Dachgeschoss 50,088 m²
 • Gesamtwohnfläche des Hauses 158,04 m²

Zweifamilienhaus FP 276

 • Satteldach 40°
 • Wohnung 1 im Erdgeschoss 147,40 m²
 • Wohnung 2 im Dachgeschoss 128,87 m²
 • Kellerfläche 155,56 m², Nebenflächen  18,47 m²